Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
Bip - Strona główna

O nas

Aktualności »

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Za życiem

Rodzina 500 Plus

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE"

Dodatek osłonowy

Dodatek węglowy

Dodatek elektryczny

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek gazowy

Fundusz alimentacyjny

Karta Dużej Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny

Stypendia szkolne

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Dodatek energetyczny

Dodatki Mieszkaniowe

Zespół Interdyscyplinarny

Nabór na wolne stanowiska pracy

Wspieranie rodziny

Zapytania ofertowe

Kontrola zarządcza

Sprawozdania finansowe

RODO

Deklaracja dostępności

Projekty GOPS

walidacja css walidacja html

Projekty GOPS: LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO)
w okresie od 01.01.201731.12.2018  realizuje projekt
„ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych
i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich
i opiekuńczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

 • zostaną przeprowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej zgodne z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi 
 • zostaną przeprowadzone zajęcia dla rodziców zastępczych podnoszące ich kompetencje rodzicielskie
 • zatrudnieni będą: Koordynator RPZ, psycholog, prawnik, logopeda, fizjoterapeuta, dietetyk, superwizor
 • przygotowanie strategii deinstytucjonalizacji dla powiatu konińskiego

Partnerzy zrealizują następujące działania:

1. Gmina Golina – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

2. Gmina Grodziec – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

3. Gmina Kazimierz Biskupi – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny

4. Gmina Kleczew – Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

5. Gmina Kramsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny

6. Gmina Rychwał - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

7. Gmina Rzgów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny
 • Utworzenie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć, rozwój kompetencji kulturalnych: kino, teatr)
 • Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

8. Gmina Skulsk – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin

9. Gmina Sompolno – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny
 • Zatrudniona zostanie opiekunka środowiskowa do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych

 10. Gmina Stare Miasto – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 11. Gmina Ślesin – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny
 • Zatrudnione zostaną 2 opiekunki środowiskowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych
 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Powołane zostaną 3 rodziny wspierające, które pomogą rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. 
 • Zatrudniony zostanie psycholog, który pomoże rodzinom wspieranym

 12. Gmina Wilczyn – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • Zatrudnieni zostaną specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodzin 
 • Zostanie zatrudniony asystent rodziny

 13. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie

 • Wprowadzenie do 5 środowiskowych ognisk wychowawczych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 14. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

 • Wdrażanie indywidualnych usług wsparcia osób niepełnosprawnościami – poprzez:
  • asystenta osobistego w społeczności lokalnej,
  • zajęcia funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej,
  • zajęcia  pedagogiczne, logopedyczne, psychologiczne
  • Wdrażanie grupowych usług wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez:
   • zajęcia aktywnej rehabilitacji
   • zajęcia rehabilitacyjno-sportowe
   • zajęcia różnych form arteterapii
   • warsztaty niezależnego życia
   • warsztaty dla rodziców / opiekunów osób z niepełnosprawnościami

 15. Fundacja Aktywności Lokalnej

 • Utworzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla młodzieży od 13 do 18 lat KARnet13+ na terenie gminy Wierzbinek i Krzymów (przystosowanie pomieszczeń, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z młodzieżą, zakup materiałów do zajęć)

 16. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

 • Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kopydłowie (przystosowane pomieszczenia, umeblowanie, wyposażenie, zatrudnienie kadry, zatrudnienie specjalistów do pracy z dziećmi, zakup materiałów do zajęć)
 • Wprowadzenie do 3 świetlic środowiskowych zajęć wyrównujących braki językowe,  matematyczne, kulturalne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne, wsparcie psychologiczne
 • warsztaty dla rodziców – trening umiejętności rodzicielskich i wychowawczych

 

Całkowita wartość projektu: 3 979 499,05

Kwota dofinansowania: 3 780 524,09

w tym – środki europejskie:  3 382 574,18 budżet państwa: 397 949,91

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 198 974,96

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów gwarantuj świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj.
od 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU ,,LUS" W GMINIE STARE MIASTO

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC luty 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie: 10 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

25.02.2017

27.02.2017

28.02.2017

12.00 – 15.30

13.00 – 16.30

11.30 – 14.30

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC marzec 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie: 28 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

02.03.2017

06.03.2017

09.03.2017

16.03.2017

30.03.2017

31.03.2017

 

 

9.00 – 13.45

9.00 – 13.45

10.00 – 15.30

9.00 – 13.45

9.00 – 13.45

9.00 – 12.30

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

23.03.2017

30.03.2017

 

13.00 – 17.00

15.45 – 17.45

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

18.03.2017

25.03.2017

27.03.2017

 

13.00 – 15.00

14.00 – 16.00

15.00 – 17.00

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC kwiecień 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie: 7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

03.04.2017

20.04.2017

27.04.2017

 

11.00 – 13.00

13.00 – 15.00

13.00 – 16.00

 

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

06.04.2017

20.04.2017

 

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 4 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

07.04.2017

21.04.2017

 

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC maj 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

08.05.2017

15.05.2017

24.05.2017

 

 

15.00 – 18.00

16.00 – 18.00

15.30 – 17.30

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

11.05.2017

25.05.2017

 

14.30 – 17.30

15.30 – 18.30

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 4 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

12.05.2017

26.05.2017

 

9.00 – 11.00

12.00 – 14.00

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC czerwiec 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

10.06.2017

17.06.2017

26.06.2017

 

11.00 – 13.00

11.00 – 13.00

12.00 – 14.00

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

08.06.2017

26.06.2017

 

 

14.00 – 17.00

14.00 – 17.00

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 4 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

02.06.2017

16.06.2017

 

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC lipiec 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  9 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

07.07.2017

14.07.2017

18.07.2017

20.07.2017

 

 

15.00 – 17.00

16.00 – 18.00

15.30 – 17.30

13.00 – 16.00

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

04.07.2017

07.07.2017

11.07.2017

 

9.00 – 11.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC sierpień 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  9 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

04.08.2017

05.08.2017

09.08.2017

23.08.2017

 

 

12.00 – 15.00

12.00 – 14.00

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

11.08.2017

18.08.2017

25.08.2017

 

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC wrzesień 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

16.09.2017

29.09.2017

 

 

 

12.00 – 15.00

14.00 – 17.00

 

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 8 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

13.09.2017

20.09.2017

27.09.2017

 

13.00 – 16.00

13.00 – 16.00

13.00 – 15.00

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 6 h

 

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

15.09.2017

22.09.2017

29.09.2017

 

10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

14.00 – 16.00

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC październik 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

04.10.2017

25.10.2017

 

 

 

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

10.10.2017

24.10.2017

 

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 5 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

13.10.2017

27.10.2017

 

 

14.30 – 16.30

14.30 – 17.30

 

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC listopad 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

09.11.2017

23.11.2017

 

 

 

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

08.11.2017

21.11.2017

 

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 5 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

10.11.2017

24.11.2017

 

 

14.30 – 17.30

14.30 – 16.30

 

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC grudzień 2017

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

08.12.2017

14.12.2017

 

 

 

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

05.12.2017

12.12.2017

 

15.00 – 18.00

15.00 – 18.00

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 4 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

01.12.2017

15.12.2017

 

 

14.30 – 16.30

14.30 – 16.30

 

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC styczeń 2018

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

03.01.2018

17.01.2018

24.01.2018

 

 

14.00 – 16.00

15.00 – 17.00

 13.00 - 16.00

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

09.01.2018

23.01.2018

 

12.00 – 15.00

12.00 – 15.00

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 4 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

12.01.2018

19.01.2018

 

 

12.00 – 14.00

12.00 – 14.00

 

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC luty 2018

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

03.02.2018

15.02.2018

23.02.2018

 

 

13.00 – 15.00

15.00 – 18.00

 14.00 - 16.00

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

06.02.2018

20.02.2018

 

12.00 – 15.30

12.00 – 15.30

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 3 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

02.02.2018

09.02.2018

 

 

12.30 – 14.00

12.30 – 14.00

 

 

HARMONOGRAM NA MIESIĄC marzec 2018

 

RODZAJ WSPARCIA

MIEJSCE WSPARCIA

DATA WSPARCIA

GODZINY WSPARCIA

 

WSPARCIE PSYCHOLOGA

 

Łącznie:  6 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

09.03.2018

16.03.2018

23.03.2018

 

 

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

16.00 - 18.00

 

WSPARCIE

LOGOPEDY

 

Łącznie: 7 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

06.03.2018

20.03.2018

 

12.00 – 15.30

12.00 – 15.30

 

 

 

WSPARCIE SPECJALISTY TERAPII UZALEŻNIEŃ

 

Łącznie: 3 h

 

miejsce zamieszkania uczestnika projektu

 

09.03.2018

16.03.2018

 

 

12.30 – 14.00

12.30 – 14.00

 

 

 

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. Realizowane były następujące zadania:

Zatrudniony został asystent rodziny oraz specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodziny (psycholog, logopeda, specjalista ds. uzależnień i współuzależnień).

Zostanie utrzymana trwałość rezultatów projektu w zakresie świadczenia usług asystenckich przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 do 31.12.2020.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz